Disclaimer

Informationen ej garanterad: Den officiella urlm.se webbplatsen och alla sidor som länkas till eller från den TILLHANDAHÅLLS "SOM DE ÄR, SOM TILLGÄNGLIGA". urlm.se GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL, I SAMBAND MED ALL INFORMATION ELLER ANVÄNDNING AV INFORMATION INNEFATTAD AV WEBBPLATSEN ELLER LÄNKAD FRÅN ELLER TILL DEN.

urlm.se garanterar inte precision, ändamålsenlighet, kvalitet, aktualitet, fullständighet eller lämplighet av någon information för något ändamål; att all information kommer att vara fri från infektioner eller virus, maskar, trojanska hästar eller annan destruktiv kontaminering; att den presenterade informationen inte blir anstötlig för vissa personer eller att denna tjänst kommer att förbli oavbruten.

Inget ansvar: urlm.se, dess agenter eller anställda ska under inga omständigheter hållas ansvariga inför någon för eventuella fel, försummelse eller felaktigheter. All risk i samband av användning av informationen som innefattas av denna webbplats eller länkas till denna webbplats ligger uteslutande på användarna av denna webbplats.

Läs fullständiga Villkor nedan.